NYE REGLER FOR OPPHOLDSTILLATELSE (BLÅBOK) I TYRKIA.

Nå kan det ikke lenger søkes om oppholdstillatetelse (blåbok) i Tyrkia for mer enn et år av gangen. Søknaden må leveres inn senest 7 dgr før oppholdstillatelsen (blåboken) utløper. Søknaden om oppholdstillatelse (blåboken) leveres inn hos det lokale politiet. Søknaden blir nå for ettertiden oversendt fra lokale politimyndigheter for å bli behan...dlet av myndighetene i Ankara. Behandlingen vil ta 1-3 mnd. Ved søknaden må det vedlegges dokumentasjon på enten: 5000 euro i Tyrkisk bank, inntekt eller pensjon fra Norge. Den nye kostnaden for fornyelse av blåbok blir 1033 lire, og 192 lire ekstra for de som skal ha ny blåbok for første gang. Når søknaden er ferdigbehandlet vil dere få oversent oppholdstillatelsen (blåboken) til deres hjemstedsadresse i Tyrkia. Hvis dere er i Norge mens oppholdstillatelsen (blåboken) blir ferdigbehandlet må det søkes turistvisum på Internett (3mnd) på vanlig måte ved innreise til Tyrkia.
NB!!! Dokumentasjon på lønn (Engelsk) eller pensjon (Engelsk) må bli oversatt fra Engelsk til Tyrkisk av Notaris Publikum her i Alanya. Myndighetene forlanger det.
Helseforsikring for 1 år må dere ha også!!!!!!!!
Hilsen Ahmet på Vikingen Restaurant Alanya