Boliger til utleie
Utleiemuligheter i Tyrkia


Som en service overfor alle som har investert i bolig i Tyrkia gjennom Tyrkialeiligheter as vil vi på våre nettsider formidle utleie av disse boligene. Her vi det legges opp til en grundig presentasjon av leilighetene med bilder, samt masse informasjon om Tyrkia i Alanya. En del bilder vil også kunne legges inn.

Hver leilighetene vil også ha en innholdsdiagram som forteller hvilke fasiliteter som er til stede. Leilighetene vil også bli vist på en digitalt kart overv Alanya.

Nettsidene er de samme som hver dag - året rundt - blir annosert på Finn.no under "Salg av eiendom i utlandet".

Boligene kan også om ønskelig annonseres under utleieseksjonen på Finn.no og/eller Rubrikksiden.no gennom Tyrkialeiligheter as - mot et gebyr pr. annonse.

Tyrlialeiligheters kontor i Alanya vil om ønskelig stå for den praktiske gjennomføringen med evnt. vasking, nøkkeloverlevering, vaktmestertjenster, etc.
 


TYRKIALEILIGHETER AS

OSLO